Cele Stowarzyszenia

Głównym celem Stowarzyszenia jest włączenie się do światowego ruchu intelektualnego wspierającego badania nad rolą neurowiedzy w zarządzaniu wiedzą w celu zabezpieczenia stabilnego rozwoju globalnego społeczeństwa informacyjnego. Cel ten będzie realizowany przez rozpowszechnianie idei i pomysłów badawczych na zaprojektowanie neurologiki, która będąc dyscypliną logiczną, integrującą interdyscyplinarne osiągnięcia neuronauk w poznaniu ludzkiego mózgu, stanowiłaby teorię ludzkiego umysłu jako podstawę naukową budowania gospodarki opartej na wiedzy i społeczeństwa wiedzy. W tym celu Stowarzyszenie będzie tworzyć platformę usługową do wspierania badań nad rolą neurowiedzy w zarządzaniu wiedzą.

Szczegółowymi celami Stowarzyszenia są:

  1. integracja środowisk naukowych zaangażowanych w dzieło budowania gospodarki opartej na wiedzy i społeczeństwa wiedzy;
  2. popularyzacja neurowiedzy;
  3. promocja polskich osiągnięć naukowych w obszarze neurowiedzy w kraju i na świecie;
  4. tworzenie systemu wymiany informacji o interdyscyplinarnych osiągnięciach naukowych oraz o stypendiach, konferencjach i sympozjach naukowych;
  5. ułatwienie wyjazdów do ośrodków naukowych oraz na konferencje, sympozja naukowe itp.
  6. współpraca z instytucjami i organizacjami międzynarodowymi.”

(ze Statutu PSPN)