XIII Salon Naukowy Universalia Stetinensia

12 maja 2021 roku odbył się XIII Salon Naukowy Universalia Stetinensia pod auspicjami Polskiego Stowarzyszenia Programu Neurologiki oraz Katedry Studiów Międzynarodowych i Europejskich (Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego) pt. „Homo Politicus Sapiens. Biologiczne Aspekty Politycznej Gry”. Wprowadzenie do dyskusji zaprezentowali prof. Marek Migalski oraz prof. Marek Kaczmarzyk.

Wykład odbył się w formie wirtualnej (na platformie Teams).