IV Salon Naukowy Universalia Stetinensia

W 2009 roku odbył się IV Salon Naukowy Universalia Stetinensia pod auspicjami Polskiego Stowarzyszenia Programu Neurologiki pt. „Mózg a starzenie się – różne punkty widzenia”. Wprowadzenie do dyskusji zaprezentował prof. dr hab. n. med. Andrzej Potemkowski (Zakład Psychologii Klinicznej i Psychoprofilaktyki, Instytut Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego).

Relacja z IV Salonu Naukowego Universalia Stetinensia

Salon naukowy to inicjatywa naukowców skupionych w Polskim Stowarzyszeniu Programu Neurologiki wspierana przez Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.