Publikacje

Człowiek w obliczu pandemii

Homo Politicus Sapiens. Biologiczne aspekty politycznej gry

Nieludzki ustrój. Jak nauki biologiczne wyjaśniają kryzys demokracji liberalnej oraz wskazują sposoby jej obrony

O współczuciu. Powrót do wrażliwości i siły

Neuronaukowe implikacje w podejmowaniu decyzji

Podejście ewolucyjne w naukach społecznych

Interdyscyplinarność w naukach ekonomicznych. Zastosowanie metod i technik neuronauki poznawczej oraz modeli kognitywnych

Program Joint Research Centre w Polsce

Psychologia ekonomiczna

Decyzje: perspektywa psychologiczna i ekonomiczna

Centrum Neurowiedzy w Szczecinie. Studium przypadku

Psychologia konsumenta

An Introduction to Neurologic

Wstęp do neurologiki

Psychologia zachowań konsumenckich