Salon Naukowy PSPN

Dnia 12 stycznia 2009 odbyła się inauguracja Salonu Naukowego Universalia Stetinensia pod auspicjami PSPN. Salon ma charakter wędrujący. Co pewien czas, w innym znanym miejscu Szczecina, będzie wygłaszany wykład naukowy, nawiązujący do Deklaracji Programowej PSPN. Taka forma prezentacji przyczyni się do wykreowania środowiska przedstawicieli biznesu w roli sponsorów nauki.