VII Salon Naukowy Universalia Stetinensia

7 maja 2010 roku odbył się VII Salon Naukowy Universalia Stetinensia pod auspicjami Polskiego Stowarzyszenia Programu Neurologiki pt. „Neuronauki a analiza moralna”. Wprowadzenie do dyskusji zaprezentował prof. dr hab. Max Urchs z Katedry Filozofii Nauki European Business School (Niemcy) .

Wykład odbył się w Akademickim Centrum Kształcenia Językowego Uniwersytetu Szczecińskiego, przy ul. Wawrzyniaka 15.

Relacja z VII Salonu Naukowego Universalia Stetinensia

Salon naukowy to inicjatywa naukowców skupionych w Polskim Stowarzyszeniu Programu Neurologiki wspierana przez Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.