XIV Salon Naukowy Universalia Stetinensia

15 grudnia 2021 roku odbył się XIV Salon Naukowy Universalia Stetinensia pod auspicjami Polskiego Stowarzyszenia Programu Neurologiki pt. „Jak podejmujemy decyzje zawierające aspekty moralne?”. Wprowadzenie do dyskusji zaprezentował prof. Tadeusz Tyszka.

Wykład odbył się w formie wirtualnej (na platformie Teams).