XV Salon Naukowy Universalia Stetinensia

4 maja 2022 roku odbył się XV Salon Naukowy Universalia Stetinensia pod auspicjami Polskiego Stowarzyszenia Programu Neurologiki oraz Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego pt. „Psychologia relacji rynkowych. Jak spostrzeganie rzeczywistości społecznej w kategoriach wymiany ekonomicznej zmienia nasze myślenie i odczuwanie”. Wprowadzenie do dyskusji zaprezentował prof. Tomasz Zaleśkiewicz.

Wykład odbył się w formie wirtualnej (na platformie Teams).