XVI Salon Naukowy Universalia Stetinensia

7 grudnia 2022 roku odbył się XVI Salon Naukowy Universalia Stetinensia pod auspicjami Polskiego Stowarzyszenia Programu Neurologiki oraz Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego pt. „Zachowania konsumentów w świetle neuronauki”. Wprowadzenie do dyskusji zaprezentował prof. Henryk Mruk.

Wykład odbył się w formie wirtualnej (na platformie Teams).