Neurologika

Neurologika (ang. neurologic) – dyscyplina logiczna obejmująca wiedzę o teorii ludzkiego umysłu i technologii umysłu, którego działanie jest rozpatrywane jako proces uwarunkowany funkcjonowaniem sieci neuronowej ludzkiego mózgu.

Współcześnie rozwijają się dziedziny neurowiedzy, takie jak: neurobiologia, neurofizjologia, neuropsychologia, neuropsychiatria, neurofilozofia, neurokognitywistyka, neurolingwistyka, neurosemiotyka, neurometria, neurofizyka, neuroinformatyka, neuroekonomia, neurozarządzanie, neurodydaktyka, neurosocjologia, neuropolityka, neuroteologia, neuroetyka, neuroestetyka, związane z funkcjonowaniem ludzkiego mózgu i działaniem ludzkiego umysłu. W tej specyfikacji brakowało dotychczas neurologiki, pomimo, że jest rozwijana jej poprzedniczka – neurofilozofia. Logikę uznaje się za normatywną gałąź filozofii. Wynika stąd, że neurologika, projektowana jako dyscyplina naukowa, będąc dyscypliną neurowiedzy, przydatną dla nauki i praktyki, powinna stać się normatywną gałęzią neurofilozofii (M. Koralewski).

Program neurologiki (ang. program of neurologic) – program badawczy projektowanej dyscypliny logicznej, ukierunkowany na opracowanie teorii ludzkiego umysłu i technologii umysłu, którego działanie jest rozpatrywane jako proces uwarunkowany funkcjonowaniem sieci neuronowej ludzkiego mózgu (czytaj dalej…).