XVIII Salon Naukowy Universalia Stetinensia

11 stycznia 2024 roku odbył się XVIII Salon Naukowy Universalia Stetinensia pod auspicjami Polskiego Stowarzyszenia Programu Neurologiki oraz Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego pt. „Edukacja finansowa w kontekście ekonomii behawioralnej ”. Wprowadzenie do dyskusji zaprezentowała dr hab. Martą Maciejasz-Świątkiewicz, prof. Uniwersytetu Opolskiego.

Wykład odbył się w formie wirtualnej (na platformie Teams).