XVII Salon Naukowy Universalia Stetinensia

17 maja 2023 roku odbył się XVII Salon Naukowy Universalia Stetinensia pod auspicjami Polskiego Stowarzyszenia Programu Neurologiki oraz Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego pt. „Nowe a może rozszerzone spojrzenie na konsumpcję?”. Wprowadzenie do dyskusji zaprezentowała prof. Anna Olejniczuk-Merta

Wykład odbył się w formie wirtualnej (na platformie Teams).