O Stowarzyszeniu

Polskie Stowarzyszenie Programu Neurologiki (Polish Society for Program of Neurologic) zostało zarejestrowane, jako stowarzyszenie zwykłe, w Szczecinie 16 lipca 2008 roku. W dniu 14 stycznia 2009 roku PSPN uzyskało osobowość prawną.

„Polskie Stowarzyszenie Programu Neurologiki jest organizacją eksperymentalną, włączającą się interaktywnie do światowego ruchu intelektualnego wspierającego badania nad rolą neurowiedzy w zarządzaniu wiedzą w celu zabezpieczenia stabilnego rozwoju globalnego społeczeństwa informacyjnego. Przystąpienie Stowarzyszenia do tej doniosłej inicjatywy dokonuje się przez rozpowszechnienie idei i pomysłów badawczych na zaprojektowanie neurologiki, która będąc dyscypliną logiczną, integrującą interdyscyplinarne osiągnięcia neuronauk w poznaniu ludzkiego mózgu, stanowiłaby teorię ludzkiego umysłu jako podstawę naukową budowania gospodarki oparej na wiedzy i społeczeństwa wiedzy (…)”

Deklaracja Programowa PSPN (fragment)