Zarząd PSPN

Skład Zarządu w kadencji 2024 – 2027

Prezes – Agata Wawrzyniak (www)

Wiceprezes – Sebastian Majewski

Wiceprezes – Monika Różycka

Skarbnik – Przemysław Pluskota

Sekretarz – Barbara Wąsikowska (www)

****************************************************************************

Skład Zarządu w kadencji 2019 – 2023

Prezes – Agata Wawrzyniak (www)

Wiceprezes – Stanisław Flejterski (www)

Wiceprezes – Marian Gołębiowski

Skarbnik – Przemysław Pluskota

Sekretarz – Barbara Wąsikowska (www)

*****************************************************************************

Skład Zarządu w kadencji 2014 – 2018

Prezes – Stanisław Flejterski

Wiceprezes – Barbara Wąsikowska

Wiceprezes – Leszek Gracz

Skarbnik – Przemysław Pluskota

Sekretarz – Daria Majewska-Bielecka

*****************************************************************************

Skład Zarządu w kadencji 2009 – 2013

Prezes – Stanisław Flejterski

Wiceprezes – Piotr Wahl

Wiceprezes – Leszek Gracz

Skarbnik – Przemysław Pluskota

Sekretarz – Magdalena Mojsiewicz

*****************************************************************************

Pierwszy skład Zarządu (wybrany w dniu 12 listopada 2008 roku)

Prezes – Stanisław Flejterski

Wiceprezes – Piotr Wahl

Wiceprezes – Leszek Gracz

Skarbnik – Beata Świecka

Sekretarz – Magdalena Mojsiewicz