XI Salon Naukowy Universalia Stetinensia

18 maja 2012 roku odbył się XI Salon Naukowy Universalia Stetinensia pod auspicjami Polskiego Stowarzyszenia Programu Neurologiki pt. „Psychologiczne ograniczenia w zarządzaniu sobą i innymi”. Wprowadzenie do dyskusji zaprezentowała prof. Grażyna Wieczorkowska-Wierzbińska

Wykład odbył się na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, przy ul. Cukrowej 8.

Relacja z XI Salonu Naukowego Universalia Stetinensia

Salon naukowy to inicjatywa naukowców skupionych w Polskim Stowarzyszeniu Programu Neurologiki wspierana przez Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.